Строителство на жилищни и нежилищни сгради

Пещостроителство

Проектиране

„ТИ ВИ БИ“ ООД е създадена на 05.12.1990 година с предмет на дейност строително – монтажни работи и от тогава работи като проектира, изгражда , преустройва , ремонтира , обслужва гаранционно и абонаментно и търгува на територията на цялата страна в жилищното строителство , промишлеността , туризма , селското стопанство и паметниците на културата.

Партньори


“Топлофикация” ЕАД

гр.София

“Аурубис България” АД

гр.Пирдоп

„Асарел Медет”АД

гр.Панагюрище

„Неохим”АД

гр. Димитровград


Всички партньори