Партньори

„ТИ ВИ БИ“ ООД участва като търговски партньор на:

“Топлофикация” ЕАД – гр.София

“Аурубис България” АД гр.Пирдоп

„Асарел Медет”АД гр.Панагюрище

„Неохим”АД – гр. Димитровград

“Химремонтстрой“ АД – гр. Димитровград

„Химмаш“ АД, гр. Хасково

“СОФИЯ МЕД” гр.София

„Монтажи Ко“ ЕООД, гр. София

““Вулкан Цимент” АД гр.Димитровград

„Девня Цимент“ АД, гр. Девня

„Станилов” ЕООД гр.София

„Ремонтстрой” АД, гр. Бургас

„Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, гр. Бургас

Община Минерални бани, обл. Хасковска

Община Димитровград

Община Хасково

Община Ивайловград

Община Симеоновград

Община Харманли

Община Карнобат

Община Кърджали

Върховен комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН)

RATH Hungária Tűzálló Kft., Унгария