За нас

„ТИ ВИ БИ“ ООД е създадена на  05.12.1990  година с предмет на дейност строително – монтажни работи и от тогава работи като проектира, изгражда , преустройва , ремонтира , обслужва гаранционно и абонаментно и търгува на територията на цялата страна в жилищното строителство , промишлеността , туризма , селското стопанство и паметниците на културата.

Дружеството разполага с три офиса, като централата е ситуирана в гр. Димитровград, а останалите два офиса са с разположение гр. Хасково и гр. София – всеки от тях разполага с екип от висококвалифицирани специалисти.

„ТИ ВИ БИ“ ООД има изградена и сертифицирана интегрирана система за управление на качеството съгласно изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2015.

Фирмата е пълноправен член на: Камарата на строителите в България, както и притежава сертификати за всички групи и категории строителство, Българска Търговско- Промишлена Палата и Хасковска Търговско-Промишлена Палата.

„ТИ ВИ БИ“ ООД разполага с отлично оборудвани производствени и складови бази, находящи се на територията на гр. Димитровград и гр. София.

Дружеството поддържа персонал от 300 висококвалифицирани работници и служители. Те са основния фирмен ресурс и именно за това ръководството инвестира в него.

Фирмата е специализирана в следните видове строителни дейности:

 • Жилищно строителство
 • Пещостроителна дейност
 • Топлинни и хладилни изолации
 • Торкретиране
 • Хидроизолационни покривни системи
 • Метални конструкции
 • Антикорозионни покрития
 • Топло, – пара,- и газопроводи
 • Водопроводи и канализация
 • Електро системи
 • Отопление и вентилация
 • СМР по алпийски способ

За изпълнението на всички видове дейности, дружеството разполага със собствена механизация и транспортни средства.